Meten

Uw werknemer vult online een vragenlijst in waardoor er een zelfbeeld ontstaat op basis van 250 indicatoren. Het invullen neemt slechts 15 minuten tijd in beslag. Uw manager vult ook een vragenlijst in over de werknemer waardoor er een managerbeeld ontstaat van de werknemer. Beide resulteren in een profiel welke te samen worden vergeleken met het DNW-profiel©.

Het DNW-profiel© geeft de kwaliteiten weer van De Nieuwe Werknemer die met plezier en behoud van resultaat werkzaam is. Wanneer het profiel binnen de juiste norm valt, is uw werknemer zelfredzaam genoeg om werkzaam te zijn in Het Nieuwe Werken.

Het kan zijn dat het profiel van uw werknemer buiten de normering van het DNW-profiel© valt. Het is dan direct duidelijk op welke ontwikkelpunten er concreet advies gegeven wordt om de kwaliteit van uw werknemer te verbeteren middels training en coaching.

Uw manager heeft op deze manier een tool in handen om op een overzichtelijke wijze samen met de werknemer de cultuurverandering met succes te doorlopen. Zo hoeft er geen onnodige energie verspild te worden en blijft ook de manager met plezier werkzaam.