Medewerkers zijn goud waard!

Veel organisaties willen naar een meer open en flexibele werkcultuur toe. In dat proces is het ook van belang om aandacht te geven aan het ondersteunen van de medewerker en de manager. De mensen zijn immers de belichaming van de bedrijfscultuur. Medewerkers vormen de organisatie, dag in dag uit. Zij communiceren met de klant en vertegenwoordigen het bedrijf. Maar ook collega’s onderling bepalen iedere dag opnieuw de organisatiecultuur. Zij zijn de ambassadeurs van de club waar ze bij horen, zowel binnen het bedrijf als naar buiten toe. Kortom, tevreden medewerkers zijn goud waard!

Het klinkt misschien makkelijker gezegd dan gedaan, maar de open dialoog binnen de modernere bedrijfsvoering biedt een uitgelezen kans om jou als medewerker centraal te stellen. Het kan namelijk zijn dat je op bepaalde punten wat aandacht en reflectie kan gebruiken ten gunste van je plezier en resultaat in jouw werk. 

De Cultuur heeft een meetinstrument ontwikkeld dat de zelfredzaamheid van werknemers in kaart brengt op basis van 250 indicatoren. Deze indicatoren zijn de bouwstenen van het DNW-Profiel. DNW staat voor: ‘De Nieuwe Werknemer’. Het DNW-profiel bezit vijf clustercompetenties die ieder opgebouwd zijn uit vijf gedragscompetenties, die te samen de juiste mate van zelfredzaamheid weergeven.

Het jezelf kunnen redden in de huidige dynamiek vereist een balans tussen het op autonome, zelfstandige wijze kunnen werken enerzijds en in voldoende mate binding blijven houden met het team en de organisatie anderzijds. De competenties die verwijzen naar autonomie is gedrag wat gericht vanuit jezelf komt. Bijvoorbeeld zelfvertrouwen en doorzettingsvermogen. De competenties die verwijzen naar binding is gedrag wat gericht is op contact met anderen. Bijvoorbeeld luistervermogen en organisatieloyaliteit.

Dankzij het DNW-Profiel kunnen we door middel van metingen inzicht bieden waar de medewerker en team staan gelet op de ontwikkelingen die aansluiten bij de huidige trends en behoefte. De DNW-rapportages worden gebruikt om de eigen bekwaamheden en ontwikkelpunten bespreekbaar te maken naar de teamgenoten toe. Het gevolg is dat de medewerker in staat is zijn of haar zelfbeeld te overleggen met het team waardoor ervaren wordt dat aanspreken en stimuleren van elkaars gedrag positief bijdraagt aan teamontwikkeling.

De resultaten uit de vragenlijst worden gepresenteerd in een rapportage. Deze rapportage wordt binnen een maand samen met jouw team besproken. In dit teamoverleg kun je samen onder begeleiding van de teamcoach eventuele aandachtspunten die volgen uit de rapportage aan de orde stellen. Doelstelling hierbij is om te komen tot een gemeenschappelijke cultuur waarbinnen jij zo optimaal mogelijk kan functioneren.

Neem voor meer informatie contact met ons op via het contactformulier!