Advies

De resultaten van de DNW-Meting worden gepresenteerd in een rapportage. Er volgt een adviesgesprek met uw werknemer en uw manager. De werknemer en de manager zijn beiden betrokken bij de DNW-Meting om mogelijke suggestiviteit van de meting uit te sluiten. Het gesprek vindt plaats op basis van vertrouwen en openheid. Direct is zichtbaar aan de hand van harde cijfers wie met behoud van bedrijfsresultaat kan werken in de cultuur van HNW.
Degenen die (nog) niet aan het DNW-Profiel voldoen weten exact waar hun ontwikkelpunten liggen en kunnen direct op die punten getraind en gecoacht worden. In de rapportage is de mate van ontwikkelbaarheid van de gemeten indicatoren weergegeven. In het gesprek wordt besproken hoe de ontwikkeling van uw werknemer plaats zal vinden en wat de haalbaarheid daarvan is. Tevens wordt duidelijk besproken wat het uw organisatie en uw werknemer oplevert wanneer aan de specifieke ontwikkelpunten wordt gewerkt. Op basis van de rapportage wordt er een advies gegeven welke specifieke training en/of coaching nodig is om in de gestelde norm te komen.

Wilt u meer informatie hierover? U kunt hieronder uw gegevens invullen en dan wordt de informatie digitaal naar u opgestuurd.